استخوانی                      سفید + زرد + مشکی

کرم                              سفید + گل ماش

سبز                             ابی + زرد

یشمی                         سبز +مشکی + گل ماش

پسته ای                       سفید +زرد + ابی

قهوای                          گل ماش + قرمز +مشکی

نارنجی                         زرد +قرمز

صورتی                         سفید + قرمز

بنفش سیر                    ابی +قرمز

بنفش روشن                 سفید +ابی + قرمز

سرمه ای                      ابی + مشکی

اجری                           گل ماش + قرمز

فسفری                       زرد + سبز

طوسی                       سفید + مشکی

بژ                               سفید + مشکی + گل ماش

لیموئی                        سفید + زرد

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:7  توسط فرهاد  |