• استخوانی                      سفید + زرد + مشکی
 •  
 • کرم                              سفید + گل ماش
 •  
 • سبز                             ابی + زرد
 • یشمی                         سبز +مشکی + گل ماش
 • زیتونی                         سفید +گل ماش
 •  
 • پسته ای                       سفید +زرد + ابی
 •  
 • قهوای                          گل ماش + قرمز +مشکی
 • نارنجی                         زرد +قرمز
 •  
 • صورتی                         سفید + قرمز
 •  
 • بنفش سیر                    ابی +قرمز
 • بنفش روشن                 سفید +ابی + قرمز
 •  
 • سرمه ای                      ابی + مشکی
 •  
 • اجری                           گل ماش + قرمز
 • فسفری                       زرد + سبز
 • طوسی                       سفید + مشکی
 • بژ                               سفید + مشکی + گل ماش
 • لیموئی                        سفید + زرد
 • + نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:7  توسط فرهاد |